เชิญชวนอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก
 
อารัมภบท
     กจ 1:1-5 อารัมภบท
    
กจ 1:6-11 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
  l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
    
กจ 1:12-14 บรรดาอัครสาวก
      
กจ 1: 15-26ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
      
กจ 2: 1-13วันเปนเตกอสเต
      
กจ 2: 14-36 เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน                     อ่านต่อ...
 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                  
บทนำเพลงสดุดี 1-20
               - 
บทนำเพลงสดุดี 21-40
               - 
บทนำเพลงสดุดี 41-60
               - บทนำเพลงสดุดี 61-80
               -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
             - 
บทนำเพลงสดุดี 101-120
               -
บทนำเพลงสดุดี 121-150
                   - บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
                   -
อารักขเทวดา
                   -
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีองค์อุปถัมภ์
                   -
ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
                   -
ระลึกถึงนักบุญบรูโน
                   -
ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ
                   -
เพ่งพินิจรำพึงไตร่ตรองชีวิตประจำวัน
                   -
คุณค่าของการสวดสายประคำในครอบครัว
                 -
นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
                 -
ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
                 -
ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล
                 -
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
                 -
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
                 -
ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส
                 -
เทียน 4 เล่มกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
                 -
มารู้จักกับสมาคมนักบุญวินเซนเดอ ปอลแห่งประเทศไทย
                 -
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
                 -
ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม คือ ...
                 -
พลังแห่งคำอธิษฐาน
                 -
สมณสาสน์ว่าด้วยการทำงาน
                 -
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงปรารถนาให้คริสตชนเจริญชีวิต
                  
ในความยากจน
                 -
นักบุญ มาร์ตินา มรณสักขี
               - พระคุณของพระจิต
             - สัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า

 

 

     -  พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
     - 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก
     -
แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม
     -
การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
     -
โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

     - องค์กรคริสตชนฆราวาสทำงานแพร่ธรรมอย่างไร
     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ
     - ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016
     - ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016
     -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017
     - สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
     - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร
     - เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

                                                                  

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนกฯ ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสง ฆ์ วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามงานที่ผ่านมา ช่วง  19 กันยายน-9 ตุลาคม

-  การทำงานร่วมกับคณะพระหฤทัย  (คลองเตย) เกี่ยวกับจิตภาวนา วันพฤหัสที่ 14 กันยายน
- การจัดทำหนังสือพระวาจาและเอกสารของแผนก ฯ
- งานอบรม    “พระสมณลิขิต เตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรัก”
- จำนวนผู้อ่านหนังสือกิจการอัครสาวก

                 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ คุณครูสุพรรณี บุญยะรัตน์ และคุณครูรจิตต์ กิจเจริญ เป็นตัวแทน คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร จิตตาธิการพลมารีย์เยาวชน เข้าร่วมประชุมกับจิตตาภิบาลเขต 5 ประจำเดือนกันยายน 2560 สำหรับการประ ชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมการจัดฟื้นฟูจิตใจ นักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งทางทีมคณะพลมารีย์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อนพลมา รีย์ซึ่งเป็นงานเชิญชวนเด็กและเยาวชนให้รักการสวดลูกประคำ ทำจิตอาสา โดยมีแนวคล้ายกับพลมารีย์เยาวชน แต่เป็นกิจกรรมที่ใ ช้เวลาการประชุมประมาณ45 นาที คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร จิตตาภิบาล และสมาชิกที่ประชุมเห็นด้วยว่าจะร่วมมือกันและสามารถ ประยุกต์เข้ากับกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มการภาวนาเข้าไป

 

อ่านต่อ...

     วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 คณะพลมารีย์ กรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ พร้อมด้วยแผนกองค์กรคริสตชนฆ ราวาส คำนับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม มีคาแอล ณ บ้านอับราฮัม

อ่านต่อ...

    วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เปรสิเดียมพระแม่แห่งมวลชน วัดอัสสัมชัญ จัดเข้าเงียบประจำปี    คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าในการเยี่ยมผู้อื่น

อ่านต่อ...วันอังคารที่ 19 กันยายน  ค.ศ 2017  คุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดประชุมคณะกรรมการแผนก ฯ ที่ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์  วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน เพื่อติดตามงานโครงการของแผนก ฯ เดือน สิงหาคมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานต่างๆในเดือนตุลาคมวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 สัมมนาคณะมนตรี (คณะวินเซนเดอปอล) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิก  60 คน ที่ ห้อง ประชุมโรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยมีคุณพ่อพรชัย  แก้วแหวนจิตตาธิการ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา คุณพ่อวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ให้ ความรู้เรื่อง กฤษฎีกาสมัชชา ฯ 2015   บร.สันติประธานคณะ ฯ ทบทวนระเบียบข้อบังคับของคณะ ฯ

    

    สภาเซนาตุส มารีย์สมภพ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในเดือนกันยายน เป็นวันแม่พระบังเกิด และระลึกถึง บร.แ ฟรงก์ ดั๊ฟผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์ เปรสิเดียมแรกเมื่อ 7 กันยายน ค.ศ.1921  ก่อนการประชุมประจำเดือนกันยายน แ ละร่วมฉลองศาสนนาม ขอบคุณ มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ผู้อุทิศตนในชีวิตนักบวชและผู้ให้คำแนะนำ

    

         วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 พลมารีย์วัดนักบุญเปโตร และพลมารีย์วัดพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ พร้อมกับฉลองการบังเกิดข องแม่พระ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด
 

         อ่านต่อ...

    เนื่องในการระลึกถึงวันแม่พระสมภพ คณะพลมารีย์ "ราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์" วัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ บางแค ขอส่งความรั กและความสุข  แด่ทุกท่าน ขอเชิญร่วมรับประทานขนมเค๊ก และเลือกรับของที่ระลึก ท่านละชิ้น ของที่ท่านเห็น มิได้จัดซื้อ แต่มีอยู่ ของสมาชิก และเก็บไว้ จึงร่วมนำมาแบ่งปันปีละครั้ง สำหรับผู้ไม่มีได้ใช้ สุขทั้งผู้ให้ ผู้เลือกรับ เป็นปีที่เจ็ด แม้ผู้มิใช่สมาชิกมีมากก็ มาขอมีส่วนแบ่งปันด้วย สิ่งปรารถนาสูงสุดเพื่อพระนามพระแม่มารีย์ เป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่อง จิตใจข้าพเจ้าเอ๋ย จงถวายพระ พรแด่พระยาเวห์เถิด จงอย่าลืมพระคุณต่างๆ ที่พระองคประทานให้ สดด.103:2

อ่านต่อ...

     คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส นำโดยภารดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดมณ์ จิตตาภิบาล และคุณ พ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัม ชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยได้เชิญคุณพ่อคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย มาเป็นวิทยากรในหัวข้อจิตตารมณ์ธรรมทูตและแนวทางการปฏิ บัติตนตามพระวาจา

อ่านต่อ...     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส " เทิดเกียรติพระเม ตตา "ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดีโดยก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ มีวจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรม และการบรรยาย" นักบุญโฟสตินาแบบอย่า งของการแพร่ธรรม "โดย คุณพ่อ เอนก นามวงษ์" นักบุญโฟสตินากับชีวิตของดิฉัน "โดย คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์ หลังจากนั้น เป็นการ จูบพระธาตุนักบุญโฟสติกามีสัตบุรุษที่ศรัทธาต่อพระเมตตา มาร่วมเป็นจำนวนมาก

         อ่านต่อ...คณะเทเรเซี่ยนประเทศไทย(Theresian Thailand)
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความรัก คำ ภาวนา และงานแพร่ธรรม

วิสัยทัศน์
คริสตชนสตรีรวมเป็นหนึ่งเดียวในความรักและการภาวนา เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ ให้กำลังใจเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อกระแสเ รียกและการ
ดำ เนินชีวิตตามคุณค่าแห่งวรสาร

บทภาวนาของคณะเทเรเซี่ยน
ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ ขอท่า นโปรดวอนขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าทุกคนได้รับพระพรและพระหรรษทาน เพื่อจะได้เป็นคริสตชนที่ดี รู้จักรักหมู่คณะ และรู้จักรับใช้พี่น้อง ต ามแบบฉบับของท่านจะได้มีบุญอย่างท่านด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอทั้งนี้ด้วยเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ทั้งหลาย อาแมน