เชิญชวนอ่านหนังสือกิจการอัครสาวก
 
อารัมภบท
     กจ 1:1-5 อารัมภบท
    
กจ 1:6-11 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
  l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
    
กจ 1:12-14 บรรดาอัครสาวก
      
กจ 1: 15-26ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส
      
กจ 2: 1-13วันเปนเตกอสเต
      
กจ 2: 14-36 เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน                     อ่านต่อ...
 บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์
อภิเดช สุภาจักร

  

       Home

       รวมบทความทั่วไป
                  
บทนำเพลงสดุดี 1-20
               - 
บทนำเพลงสดุดี 21-40
               - 
บทนำเพลงสดุดี 41-60
               - บทนำเพลงสดุดี 61-80
               -
บทนำเพลงสดุดี 81-100
             - 
บทนำเพลงสดุดี 101-120
               -
บทนำเพลงสดุดี 121-150
                   - บทความเรื่องจงให้อภัย จงอย่าลืม
                   -
ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
                   -
ระลึกถึงนักบุญยอห์นบัปติสถูกตัดศีรษะ
                   -
พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 1

                   - พระวาจาหนุนใจในเหตุการณ์ต่างๆของชีวิต ตอนที่ 2

                   - ฉลองแม่พระบังเกิด

                   - การรับศีลและการแก้บาปเป็นของคู่กัน
                   -
อารักขเทวดา
                   -
นักบุญฟรังซิสอัสซีซีองค์อุปถัมภ์
                   -
ระลึกถึง นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
                   -
ระลึกถึงนักบุญบรูโน
                   -
ฉลองแม่พระแห่งลูกประคำ
                   -
เพ่งพินิจรำพึงไตร่ตรองชีวิตประจำวัน
                   -
คุณค่าของการสวดสายประคำในครอบครัว
                 -
นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
                 -
ทำไมพระศาสนจักรจึงศักดิ์สิทธิ์
                 -
ทำไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่าเป็น ผู้ปฏิสนธินิรมล
                 -
สมโภชนักบุญทั้งหลาย
                 -
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
                 -
ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูรส
                 -
เทียน 4 เล่มกับเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
                 -
มารู้จักกับสมาคมนักบุญวินเซนเดอ ปอลแห่งประเทศไทย
                 -
ความเมตตาไม่เคยล้าสมัย
                 -
ความร่วมมือในงานแพร่ธรรม คือ ...
                 -
พลังแห่งคำอธิษฐาน
                 -
สมณสาสน์ว่าด้วยการทำงาน
                 -
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงปรารถนาให้คริสตชนเจริญชีวิต
                  
ในความยากจน
                 -
นักบุญ มาร์ตินา มรณสักขี
               - พระคุณของพระจิต
             - สัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า

 

 

     -  พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
     - 
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก
     -
แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม
     -
การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล
     -
โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

     - องค์กรคริสตชนฆราวาสทำงานแพร่ธรรมอย่างไร
     - คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

     - กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

     - งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ
     - ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016
     - ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016
     -ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017
     - สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท
     - คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร
     - เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

                                                                  

 

    

      

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม ค.ศ 2017 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส  ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมนำพระ วาจาสู่ปวงชน ที่วัดนักบุญอันเดร (บางภาษี นครปฐม) ในโอกาสฉลองวัดเพื่อให้คริสตชนและผู้สนใจรักการอ่านพระคัมภีร์

อ่านต่อ...

               วันอาทิตย์ที่  26  พฤศจิกายน 2017 /2560  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน พร้อมกับสอนร้อยสายประคำแก่ผู้สนใจ ที่วัดพระคริตกษัตริย์ (นครปฐม)โดยมีกลุ่มอัศวินแห่งศีล มหาสนิทวัดพระคริสตกษัคริย์ และตัวแทนจากคณะพลมารีย์ร่วมดำเนินการด้วย ก่อนที่จะสอนร้อยประคำให้ผู้สนใจได้ร่วมกิจกรร มอ่านพระวาจา แบ่งปันข้อคิดและร้อยลูกประคำ บรรยากาศเป็นแบบพี่น้อง มีความสัมพันธ์พูดคุยกันดี ขอบคุณคุณพ่อ ยอแซฟ กิต ติศักดิ์ กาญจนธานินทร์ เจ้าอาวาส ที่อนุญาตให้ทางแผนกฯ และองค์กร ได้จัดกิจกรรม

อ่านต่อ...

มัทธิว 11:28-30

เรามักจะเรียกภาระหน้าที่พิเศษจากพระเจ้าว่า “กระแสเรียก” พระเยซูทรงรียกเรา เรียกอัครสาวกให้รับภาระหน้าที่พิเศษ สำหรับชาวคาทอลิกไม่เพียงแต่ทรงมีกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ เป็นซิสเตอร์เท่านั้น การแต่งงานก็เป็นกระแสเรียกเช่นเดียวกัน เพราะเราได้รับมอบหมายภาระหน้าที่พิเศษจากพระเยซูด้วยเช่นกัน เพราะเราได้รับมอบหมายภาระหน้าที่แก่เรา

วันนี้พระเยซูตรัสกับเราในมัทธิว  11:28 “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด” ใครบ้างเป็นคนที่ทรงถูกเรียกนี้ ใครบ้างที่เป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่กำลังเจ็บป่วยก็ได้

เราอาจจะพูดได้ว่าการเป็นคนเจ็บ เป็นคนไข้ก็คือกระแสเรียก มีใครบ้างที่จะเข้าใจความรู้สึกความทุกข์ทรมานของคนเจ็บไข้ได้ดีกว่าคนที่เจ็บป่วยเอง คนที่เคยเป็นโรคเท่านั้นเข้าใจดี คนที่พบพระเยซูและได้รับพระคุณของพระจิตเจ้าจะได้รับภาระหน้าที่พิเศษด้วย ในเวลาเดียวกันเขาได้รับความยินดี ขณะเดียวกันเขาได้รับหน้าที่และความรับผิดชอบด้วย หมายความว่าเขาต้องส่งต่อหรือถ่ายทอดสิ่งที่ตนได้รับต่อไปด้วย

     

    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า หรือที่คริสตชนคาทอลิกรุ่นเก่าๆมักจะใช้ทับศัพท์ว่า “อัดแวนโต” (Advento) ซึ่งให้ความหมายตามคำศัพท์ภาษาลาตินว่า “การมาถึง” เป็นเทศกาลที่ได้รับการถือปฏิบัติในพระศาสนจักรตะวันตกส่วนใหญ่ อันเป็นช่วงเวลาของการรอคอย และของการเตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อการสมโภชการสมภพของพระเยซูคริสตเจ้าในวันคริสต์มาส เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรตะวันตก ส่วนพระศาสนจักรตะวันออกเรียกเทศกาลนี้ว่า “เทศกาลถือศีลอดพระคริสตสมภพ” (Nativity Fast) ซึ่งจะแตกต่างออกไป ทั้งในช่วงระยะเวลาและการถือปฏิบัติ

             ในปฏิทินปีพิธีกรรมของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ศาสนจักรนิกายลูเธอรันและศาสนจักรแองคลี กัน เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจะเริ่มต้นจากวันอาทิตย์ที่ 4 โดยให้นับถอยหลังจากก่อนวันที่ 25 ธันวาคม

             เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าหรือที่ภาษาลาตินใช้คำว่า “Adventus” เป็นการแปลจาก ภาษากรีกคำว่า “Parousia” ซึ่งโดยปรกติแล้วมักจะหมายถึง “การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า” บรรดาคริสตชนต่างเชื่อว่าเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นก ารรำลึกถึงการเสด็จ มาครั้งแรกที่บรรดาชาวฮีบรูรอคอยการมาบังเกิดของพระแมสสิยาห์ของพวกเขา เช่นเดียวกับที่บรรดาชาวคริสตชนกำลังรอคอยการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้า

       ในคืนวันที่ 18 ต่อกับวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1830 พระแม่เจ้า ได้ทรงประจักษ์ แก่ ซิสเตอร์ (ภคนี) คัธริน ลาบูเร แห่ง คณะธิดา เมตตาธรรม ที่ถนนดือบัก กรุงปารีส ขณะนั้นเวลาประมาณ 23.30 น. คัธรินกำลังนอน ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธอ 3 ครั้งติดต่อกัน เธอจึงแหวกผ้าม่านทางด้านที่ได้ยินเสียง ก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งงามยิ่งนัก เป็นเด็กอายุ 4-5 ขวบ สวมเสื้อสีขาว มีแสงรังสีออกจากผมสีทอง และทั้งตัว ทำให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างสว่างไสวไปด้วย เด็กนั้นพูดกับซิสเตอร์ว่า "เชิญครับ เชิญมาที่โบสถ์น้อย แม่พระกำลังรอซิสเตอร์อยู่ครับ"

คัธรินนอนอยู่ในห้องใหญ่รวมกับซิสเตอร์อื่นๆ อีกหลายคน เธอกำลังคิดว่า "คนอื่นจะได้ยินเสียง และรู้ว่าฉันทำอะไร…" แต่เด็กน้อยนั้นล่วงรู้ความคิดของเธอ จึงรีบตอบว่า "ไม่ต้องกลัวครับ ห้าทุ่มครึ่งแล้ว ทุกคนหลับหมดแล้ว ผมจะไปด้วย" เมื่อได้ยินดังนั้น คัธรินจะปฏิเสธคำเชิญก็ไม่ได้ จึงรีบสวมเสื้อ แล้วเดินตามเด็ก ซึ่งเดินข้างซ้ายมือเธอเสมอ

ขณะนั้นไฟสว่างไหวทั่วไปหมด คัธรินแปลกใจมาก และยิ่งประหลาดใจยิ่งขึ้น เมื่อประตูโบสถ์เปิดออกทันทีที่เด็กเอามือไปถูกเท่านั้น ภายในโบสถ์น้อยประจำอารามมีไฟสว่างไสวเช่นเดียวกัน ทำให้เธอคิดถึงมิสซาเที่ยงคืนวันพระคริสตสมภพ… คัธรินเดินไปจนถึงโต๊ะรับศีลมหาสนิทจึงคุกเข่าลงภาวนา คัธรินรู้สึกเวลายาวนานมาก ที่สุดประมาณเที่ยงคืน เด็กก็มาบอกว่า "นี่แม่พระครับ! นี่แหละแม่พระ!…"

         อ่านต่อ...

        วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ 2018 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ประกอบด้วย คณะพลมารีย์ เซอร์ร่า  พระเมตตา อัศวินแ ห่งศีลมหาสนิท แพระธรรมแห่งแม่พระฟาติมา เทเรเซียน คูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา วินเซน เดอ ปอล  ร่วมใจกันเฝ้าศีลมหาส นิท เนื่องในโอกาสฉลองวัด นักบุญเทเรซา (หนองจอก)

             โดยมี คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เป็นเจ้าอาวาส  และผู้จัดการแผนกฯ โอกาสนี้ทางแผนกฯ ได้จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำลูกประคำ และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณพระคุณเจ้ากิตติคุณสังวาลย์ ศุระศรางค์์ได้มามอบหนังสือ บทจดหมายนักบุญเป าโลแก่ประธานองค์กร ฯ ที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมอ่านพระวาจาแบบต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปี ที่ 7 ปี ค.ศ 2017 อ่านหนังสือกิจการอัครสาว ก แต่ละปีได้รับความสนใจจากสมาชิกองค์กร และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปีค.ศ 2018 ทางแผนกตั้งเป้าหมายไว้ 1,000 คน

 
อ่านต่อ...

     พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้กล่าวว่า “พระศาสนจักรได้รับกระแสเรียกให้เป็นพระศาสนจักรที่อธิษฐานภาวนา มีชีวิตจิตที่ลึ กซึ้ง คริสตชนทุกคนต้องมีชีวิตจิตของผู้เผยแผ่ธรรม มีชีวิตแห่งการรำพึงภาวนา” (E.A.23) “เครื่องหมายแห่งกาลเวลาประการหนึ่งใ นโลกปัจจุบันคือ การแสวงหาชีวิตฝ่ายจิตเพื่อการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนโดยการภาวนา “คริสตชนทุกวันนี้มุ่งมาดปรารถนาที่จะเรียนรู้กา รภาวนาเพื่อที่จะทำให้เกิดประสบการณ์ภาวนาอย่างลึกซึ้งและแท้จริง ทั้งๆที่มีอุปสรรคมิใช่น้อยจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ ซึ่งในช่วงห ลังนี้ไม่เปิดโอกาสให้พบความเงียบสงบและการรำพึงภาวนาได้ง่ายนัก”(N.M.I.No.33)

             สำหรับจิตภาวนามีหลายรูปแบบ แต่ที่ทางวิทยาลัยแสงธรรมจัดขึ้นนั้นมี 5 รูปแบบ แบบที่1. จิตภาวนาตามแนวทางของคุ ณพ่อจอห์นเมนและคุณพ่อลอว์เรนซ์ ฟรีแมน,OSB. โดยคุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ และคุณเอมิลี่ เกตุทัด แบบที่2. จิตภาวนาแ บบมีสติตื่นรู้อยู่ปัจจุบัน 7 ระดับของนักบุญเทเรซาอาวิลลา โดยบราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต แบบที่3. จิตภาวนาแบบพระหฤทัยพระเยซ ูเจ้า โดยซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา แบบที่4. การภาวนาอาศัยพระคัมภีร์แบบเลคซีโอดีวีนา โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล แล ะแบบที่5. การฝึกจิตภาวนาตามแบบของนักบุญอิกญาซีโอ โดยคุณพ่อวิชัย โภคทวี

อ่านต่อ...คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนกฯ ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสง ฆ์ วัดนักบุญเทเรซา (หนองจอก) วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามงานที่ผ่านมา ช่วง  19 กันยายน-9 ตุลาคม

-  การทำงานร่วมกับคณะพระหฤทัย  (คลองเตย) เกี่ยวกับจิตภาวนา วันพฤหัสที่ 14 กันยายน
- การจัดทำหนังสือพระวาจาและเอกสารของแผนก ฯ
- งานอบรม    “พระสมณลิขิต เตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรัก”
- จำนวนผู้อ่านหนังสือกิจการอัครสาวก

     วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 คณะพลมารีย์ กรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ พร้อมด้วยแผนกองค์กรคริสตชนฆ ราวาส คำนับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนาม มีคาแอล ณ บ้านอับราฮัม

อ่านต่อ...วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 สัมมนาคณะมนตรี (คณะวินเซนเดอปอล) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจสมาชิก  60 คน ที่ ห้อง ประชุมโรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยมีคุณพ่อพรชัย  แก้วแหวนจิตตาธิการ  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา คุณพ่อวุฒิเลิศ  แห่ล้อม ให้ ความรู้เรื่อง กฤษฎีกาสมัชชา ฯ 2015   บร.สันติประธานคณะ ฯ ทบทวนระเบียบข้อบังคับของคณะ ฯ

     คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส นำโดยภารดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดมณ์ จิตตาภิบาล และคุณ พ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัม ชัญ บางรัก กรุงเทพฯ โดยได้เชิญคุณพ่อคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย มาเป็นวิทยากรในหัวข้อจิตตารมณ์ธรรมทูตและแนวทางการปฏิ บัติตนตามพระวาจา

อ่านต่อ...คณะเทเรเซี่ยนประเทศไทย(Theresian Thailand)
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยความรัก คำ ภาวนา และงานแพร่ธรรม

วิสัยทัศน์
คริสตชนสตรีรวมเป็นหนึ่งเดียวในความรักและการภาวนา เพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ ให้กำลังใจเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อกระแสเ รียกและการ
ดำ เนินชีวิตตามคุณค่าแห่งวรสาร

บทภาวนาของคณะเทเรเซี่ยน
ข้าแต่ท่านนักบุญเทเรซา ข้าพเจ้าทั้งหลายขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ ขอท่า นโปรดวอนขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าทุกคนได้รับพระพรและพระหรรษทาน เพื่อจะได้เป็นคริสตชนที่ดี รู้จักรักหมู่คณะ และรู้จักรับใช้พี่น้อง ต ามแบบฉบับของท่านจะได้มีบุญอย่างท่านด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอทั้งนี้ด้วยเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ทั้งหลาย อาแมน