หนังสือกิจการอัครสาวก

อารัมภบท

 

 กจ 1:1-5 อารัมภบท

 

 กจ 1:6-11 พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

l. พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 1:12-14 บรรดาอัครสาวก

 

กจ 1: 15-26ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส

 

กจ 2: 1-13วันเปนเตกอสเต

 

กจ 2: 14-36 เปโตรปราศรัยต่อหน้าประชาชน

 

กจ 2:37-41 ผู้กลับใจกลุ่มแรก

 

กจ 2:42-47 ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก

 

กจ 3:1-10 เปโตรรักษาคนง่อย

 

กจ 3:11-26 เปโตรปราศรัยกับประชาชน

 

กจ 4:1-22 เปโตรและยอห์นต่อหน้าสภาซันเฮดริน

 

กจ 4:23-31 คำอธิษฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวกเมื่อถูกเบียดเบียน

 

กจ 4:32-35 กลุ่มคริสตชนสมัยแรก

 

กจ 4:36-37 บารนาบัสผู้มีใจกว้าง

 

กจ 5:1-11 อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง

 

กจ 5:12-16 สถานการณ์ทั่วไป

 

กจ 5:17-21 บรรดาอัครสาวกถูกจับและได้รับการปลดปล่อยอย่างอัศจรรย์

 

กจ 5:22-33 บรรดาอัครสาวกถูกนำตัวไปที่สภาซันเฮดริน

 

กจ 5:34-42 กามาลิเอลเสนอความคิดเห็น

ll. ภารกิจของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก

 

กจ 6:1-7 การเลือกตั้งสังฆานุกร

 

กจ 6:8-15 สเทเฟนถูกจับกุม

 

กจ 7:1-54 คำปราศรัยของสเทเฟน

 

กจ 7:55-50 และ 8:1-3 สเทเฟนถูกหินขว้าง เซาโลผู้เบียดเบียน

 

กจ 8:4-8 ฟิลิปในแคว้นสะมาเรีย

 

กจ 8:9-25 ซีโมนผู้วิเศษ

 

กจ 8:26-40 ฟิลิปล้างบาปให้ขันทีชาวเอธิโอเปีย

 

กจ 9:1-19 เซาโลกลับใจ

 

กจ 9:20-25 เซาโลเทศน์สอนที่เมืองดามัสกัส

 

กจ 9:26-31 เซาโลไปกรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 9:32-35 เปโตรรักษาคนอัมพาต

 

กจ 9:37-43 เปโตรทำให้หญิงคนหนึ่งกลับคืนชีวิต

 

กจ 10:1-33 เปโตรไปพบนายร้อยชาวโรมัน

 

กจ 10:34-43 เปโตรปราศรัยที่บ้านของโครเนลิอัส

 

กจ 10:44-48 คนต่างศาสนากลุ่มแรกรับศีลล้างบาป

 

กจ 11:1-18 เปโตรกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 11:19-26 การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก

 

กจ 11:27-30 พระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอกส่งบารนาบัสและเซาโลเป็นผู้แทนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 12:1-19 เปโตรถูกจองจำและได้รับการปลดปล่อย

 

กจ 12:20-23 การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เฮโรด

 

กจ 12:24-25 บารนาบัสและเซาโลกลับไปเมืองอันทิโอก

lll. การเดินทางธรรมทูตของบารนาบัสและเปาโล

 

กจ 13 :1-3 การส่งธรรมทูตออกไปประกาศข่าวดี

 

กจ 13:4-12 เอลีมัสผู้วิเศษ

 

กจ 13:13-16 เปาโลและบารนาบัสมาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสีเดีย

 

กจ 13:17- 52 เปาโลเทศน์สอนชาวยิว

 

กจ 14:1-7 เปาโลและบารนาบัสประกาศข่าวดี

 

กจ 14:8-18 เปาโลและบารนาบัสรักษาคนง่อย

 

กจ 14:19-28 ระยะสุดท้ายของการเดินทาง

 

กจ 15:1-4 ความขัดแย้งที่เมืองอันทิโอก

 

กจ 15:5-7 ความขัดแย้งที่กรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 15:8-12 คำปราศรัยของเปโตร

 

กจ 15:13-21 คำปราศรัยของยากอบ

 

กจ 15:22-29 จดหมายของบรรดาอัครสาวก

 

กจ 15:30-35 ผู้แทนบรรดาอัครสาวกมาถึงเมืองอันทิโอก

lV. การเดินทางธรรมทูตของเปาโล

 

กจ 15:36-41 เปาโลแยกทางกับบารนาบัสและรับสิลาสเป็นผู้ร่วมงาน

 

กจ 16:1-5 เหตุการณ์ในแคว้นลิคาโอเนีย เปาโลรับทิโมธีเป็นผู้ร่วมงาน

 

กจ 16:6-10 เปาโลเดินทางข้ามอาเซียน้อย

 

กจ 16:11-15  เปาโลมาถึงเมืองฟิลิปปี

 

กจ 16:16-24 เปาโลและสิลาสถูกจองจำ

 

กจ 16:25-40 พระเจ้าทรงช่วยเปาโลและสิลาสให้เป็นอิสระ

 

กจ 17:1-9 ความขัดแย้งกับชาวยิวที่เมืองเธสะโลนิกา

 

กจ 17:10-15 ความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งที่เมืองเบโรอา

 

กจ 17:16-21 เปาโลที่กรุงเอเธนส์

 

กจ 17:22-34 คำปราศรัยของเปาโลต่อหน้าอภิรัฐสภา

 

กจ 18:1-11 การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์

 

กจ 18:12-17 เปาโลถูกนำขึ้นศาล

 

กจ 18:18-23 เปาโลกลับมาที่เมืองอันทิโอกและออกเดินทางธรรมทูตครั้งที่สาม

 

กจ 18:24-28 อปอลโล

 

กจ 19:1-7 บรรดาศิษย์ของยอห์นที่เมืองเอเฟซัส

 

กจ 19:8-10 การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัส

 

กจ 19:11-20 ชาวยิวผู้ขับไล่ปีศาจ

V. การเดินทางธรรมทูตครั้งสุดท้ายของเปาโล

 

กจ 19:21-22 เปาโลถูกจับกุมและถูกจองจำ แผนการของเปาโล

 

กจ 19:23-41 ช่างเงินที่เมืองเอเฟซัสก่อการจลาจล

 

กจ 20:1-6 เปาโลออกจากเมืองเอเฟซัส

 

กจ 20:7-12 เปาโลปลุกให้คนตายกลับคืนชีวิตที่เมืองโตรอัส

 

กจ 20:13-16 เปาโลเดินทางจากเมืองโตรอัสถึงเมืองมิเลทัส

 

กจ 20:17-38 เปาโลอำลาบรรดาผู้อาวุโสแห่งเมืองเอเฟซัส

 

กจ 21:1-14 เปาโลเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 21:15-26 เปาโลเดินทางถึงกรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 21:27-40 เปาโลถูกจับกุม

 

กจ 22:19-21 เปาโลปราศรัยกับชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็ม

 

กจ 22:22-29 เปาโลยืนยันว่ามีสัญชาติโรมัน

 

กจ 22:30 และ 23:1-11 เปาโลต่อหน้าสภาซันเฮดริน

 

กจ 23:12-22 ชาวยิวคบคิดกันจะฆ่าเปาโล

 

กจ 23:23-35 เปาโลถูกย้ายไปจองจำที่เมืองซีซารียา

 

กจ 24:1-9 การพิจารณาคดีของเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเฟลิกซ์

 

กจ 24:10-21 เปาโลแก้ข้อกล่าวหา

 

กจ 24:22-27 เปาโลถูกจองจำที่เมืองซีซารียา

 

กจ 25:1-12 เปาโลอุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ

 

กจ 25:13-27 เปาโลถูกนำตัวมาเฝ้ากษัตริย์อากริปปา

 

กจ 26:1-23 เปาโลปราศรัยต่อหน้ากษัตริย์อากริปปา

 

กจ 26:24-32 ปฏิกิริยาของผู้ฟัง

 

กจ 27:1-8 เปาโลออกเดินทางไปกรุงโรม

 

กจ 27:9-44 เรืออับปาง

 

กจ 28:1-10 เปาโลที่เกาะมอลต้า

 

กจ 28:11-16 การเดินทางจากเกาะมอลต้าถึงกรุงโรม

 

กจ 28:17-22 เปาโลที่กรุงโรม

 

กจ 28:23-28 เปาโลยืนยันความบริสุทธิ์

 

กจ 28:30-31 บทส่งท้าย