พอลเกิดราวปี ๒๓๐ เมื่ออายุ ๑๕ ปี บิดามารดาของท่านเสียชีวิต ในช่วงปี ๒๕๐ เป็นยุคที่พระศาสนจักรถูกเบียดเบียนอย่างหนักโดยจักรพรรดิ Decius พระสงฆ์ถูกสังหารและฆราวาสถูกบังคับให้ละทิ้งความเชื่อด้วยการนมัสการรูปเทพเจ้า

             พอลหลบซ่อนตัว ท่านเดินทางไปในทะเลทราย และพบถ้ำแห่งหนึ่งจึงใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น โดยอาศัยน้ำจากน้ำพุและผลไม้จากต้นไม้ที่มีอยู่ละแวกนั้น

             ท่านใช้ชีวิตสวดภาวนาอย่างสันโดษเรียบง่าย ภายหลัง วิถีชีวิตของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้คริสตชนคนอื่นๆ ที่แสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านหลักการชีวิตฝ่ายจิตและแยกตัวออกจากโลกภายนอก

             นักบุญแอนโทนีแห่งอียิปต์ มีนิมิตในความฝันเกี่ยวกับพอล จึงเดินทางมาหาท่าน
ทั้งสองได้สนทนากัน พอลบอกแอนโทนีว่า ตลอดเวลา ๖๐ ปี ท่านยังชีพด้วยขนมปังที่นกตัวหนึ่งคาบมาให้ทุกวัน
 

             อลเสียชีวิตเมื่ออายุ ๑๑๓ ปี ชื่อของท่านถูกนำมาตั้งเป็นชื่อ "คณะนักบุญพอลฤาษีคนแรก" ในอิตาลีในศตวรรษที่ ๑๓ และยังคงอยู่มาจนปัจจุบัน