ที่มา : เพจ facebook: Sinapis

             ฉลองนักบุญ วันที่ ๕ กันยายน นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา St. Teresa of Calcutta

             พระศาสนจักรฉลองคุณแม่เทเรซาในวันนี้ ท่านเป็นสัญลักษณ์สากลของความเมตาของพระเจ้า และความโปรดปรานพิเศษของพระองค์ต่อคนยากจนและถูกทอดทิ้ง

             คุณแม่เทเรซาเกิดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๑๙๑๐ ใน Skopje มาเซโดเนีย ท่านเป็นลูกคนสุดท้องใน
จำนวน ๓ คน ชื่อของท่านคืออักเนส กองซา โบยาจู (Agnes Gonxha Bojaxhiu) ท่านเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่า โซดาลิตี้ (Sodality) ซึ่งจัดตั้งโดยสงฆ์เยสุอิตที่วัดของท่าน และกิจการของกลุ่มนี่เองที่นำท่านสู่กระแสเรียกเป็นซิสเตอร์

             ท่านเข้าคณะซิสเตอร์แห่งลอเร็ตโต (Sisters of Loretto) และถูกส่งไปเมืองกัลกัตตาเพื่อสอนหนังสือในโรงเรียนมัธยม ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๑๙๔๖ ระหว่างที่กำลังนั่งรถไฟกลับไปอารามที่เมืองดาร์จีลิง ขณะอยู่บนขบวนรถไฟท่านได้ยินเสียง ซึ่งท่านเรียกว่า "คำสั่ง" ของพระเจ้า ให้ท่านลาออกจากอาราม ไปทำงานและใช้ชีวิตท่ามกลางคนยากจน ในเวลานั้น ท่านไม่ทราบว่าจะต้องตั้งคณะนักบวชหญิง หรือแม้กระทั่งว่าจะไปทำงานรับใช้ที่ไหน "ฉันรู้ว่าฉันควรไปที่ไหน แต่ฉันไม่รู้ว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไร"

             การยืนยันต่อเสียงเรียกนี้มาถึงเมื่อทางวาติกันอนุญาตให้ท่านลาออกจากคณะซิสเตอร์แห่งลอเร็ตโต และให้อยู่ใต้ปกครองของอัครสังฆราชแห่งกัลกัตตา ท่านเริ่มทำงานในสลัม สอนเด็กยากจนและดูแลคนป่วยที่บ้านของพวกเขา ปีต่อมา มีลูกศิษย์บางคนของท่านขอเข้าร่วมงานด้วย ท่านและพวกศิษย์พาชายหญิงและเด็กๆ ที่กำลังจะตายอยู่ข้างถนนมาใส่ใจดูแล

             ปี ๑๙๕๐ คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม (Missionaries of Charity) ถือกำเนิดขึ้นในฐานะคณะนักบวชของสังฆมณฑลกัลกัตตา ในปี ๑๙๕๒ รัฐบาลมอบบ้านหลังหนึ่งให้คณะสำหรับทำงานช่วยเหลือชาวกัลกัตตาที่ถูกทอดทิ้ง คณะเติบโตอย่างรวดเร็วจากบ้านหลังเดียวที่ใช้ดูแลผู้ใกล้ตายและไม่เป็นที่ต้องการเพิ่มเป็นเกือบ ๕,๐๐๐ หลังทั่วโลก คุณแม่เทเรซาสร้างบ้านเพื่อผู้ทุกข์ทรมานจากโรคเอดส์บ้านสำหรับโสเภณี บ้านสำหรับผู้หญิงที่ถูกทำร้าย และบ้านเด็กกำพร้าสำหรับคนจน

             ท่านมักกล่าวเสมอว่าคนจนที่สุดของคนจน คือผู้ที่ไม่มีใครใส่ใจและไม่มีใครรู้จักพวกเขา ท่านตั้งข้อสังเกตบ่อยๆ ด้วยความเศร้าใจถึงคนเป็นล้านๆ ในโลกที่กำลังพัฒนาแต่ขาดแคลนชีวิตฝ่ายจิตและโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา ซึ่งเป็นเหตุให้พวกเขาทุกข์ทรมานแสนสาหัส ท่านปกป้องสิทธิในการเกิดมามีชีวิตของเด็กอย่างแข็งขัน "ถ้าคุณได้ยินแม่คนไหนบอกว่าไม่อยากมีเด็กและต้องการทำแท้ง จงพยายามชักชวนให้เธอมอบเด็กให้ฉัน ฉันจะรักเด็กคนนั้น เขาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระเจ้า"

             คุณแม่เทเรซาเสียชีวิตวันที่ ๕ กันยายน ๑๙๙๗ และได้รับประกาศเป็นบุญราศี ๖ ปีต่อมา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๐๓ และได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๐๑๖

             ท่านเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า "การเสียสละที่แท้จริงต้องมีราคา ต้องเจ็บ ต้องทำให้เราว่างเปล่า ผลของความเงียบคือการภาวนา ผลของการภาวนาคือความเชื่อ ผลของความเชื่อคอความรัก ผลของความรักคือการรับใช้ ผลของการรับใช้คือสันติสุข"

             ท่านยังกล่าวด้วยว่า "จงมอบตัวท่านทั้งหมดให้กับพระเจ้า พระองค์จะใช้ท่านเพื่อทำงานยิ่งใหญ่ให้สำเร็จโดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องเชื่อในความรักของพระองค์มากกว่าความอ่อนแอของตัวเอง"