เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร

 

สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017

 

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016

 

ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016

 

งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

 

กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

 

คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

 

องค์กรคริสตชนฆราวาสทำงานแพร่ธรรมอย่างไร

 

โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

 

การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล

 

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก

 

 พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู

 

กิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชนวัดพระคริสตกษัตริย์

 

กิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชนวัดนักบุญอันเดร

 

ชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส2017

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

 

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสประชุมร่วมกับคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5

 

คณะพลมารีย์กรุงเทพฯและแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสคำนับพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองศาสนนามมีคาแอล

 

เปรสิเดียมพระแม่แห่งมวลชนเข้าเงียบประจำปี

 

ประชุมคณะกรรมการแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

 

จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู

 

สัมมนาคณะมนตรี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

พลมารีย์วัดนักบุญเปโตร และวัดพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์เข้าเงียบและฉลองการบังเกิดของแม่พระ

 

พิธีมิสซาฉลองแม่พระบังเกิด และระลึกถึง บร.แฟรงก์ ดั๊ฟผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์

 

คณะพลมารีย์ส่งความรักและความสุขโอกาสแม่พระบังเกิด

 

พลมารีย์เขต3 เยี่ยมคริสตชนตามบ้านอ่านพระวาจาและแบ่งปันร่วมกัน

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

เทิดเกียรติพระเมตตา

 

ประชุมพลมารีย์คูเรียเขต 3

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก

 

" อุลตรียา ระดับชาติ " คูร์ซิลโล

 

จัดบูธนำพระวาจาสู่ปวงชน.

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

 

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสประชุมประจำเดือนเมษายน

 

พิธีอาชีแอสคูเรีย พระแม่แห่งนานาชาติ Lady of All Nations

 

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดสัมมนาประจำปี

 

พิธีอาชีแอสคูเรียมารดาพระผู้สร้าง เขต 1/1

 

พิธีอาชีแอส พลมารีย์ เขต5

 

พิธีอาชีแอสพลมารีย์ เขต 4

 

พิธีอาชีแอสของคณะพลมารีย์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนก

 

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททำความเข้าใจภาพรวมของวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

การเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาล

 

โครงการเสริมสร้างเอกภาพองค์กรคริสตชนฆราวาส

 

โครงการเสริมสร้างเอกภาพเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส 19 มกราคม 2017

 

กิจกรรมสัญจรนำพระวาจาสู่ปวงชน

 

คณะพลมารีย์ ฉลอง 95 ปี และแสวงบุญประตูศักดิ์สิทธิ์

 

งานส่งเสริมเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำ

 

ประชุมคณะกรรมการองค์กรคริสตชนหราวาส 11 ตุลาคม 2016

 

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอกและชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาส 14 พฤศจิกายน 2016

 

สัมมนาประจำปีคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดไปแสวงบุญ ณ บ้านกลารา สวนสันติธรรม ลำไทร

 

เข้าเงียบคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

สัมมนาพลมารีย์ทั่วประเทศ

 

  - สรุป คำกล่าวเปิดสัมมนา คพ สมพร เส็งเจริญ

 

  - ความเป็นหนึ่งเดียวของพลมารีย์ มาแมร์ มีเรียม กิจเจริญ

 

  - มิสซากับพระรหัสกาย คุณพ่อสมหมาย  มธุรสสุวรรณ

 

  - สรุป การเสวนาเรื่องการแสวงหาวิญญาณวันอาทิตย์ โดย คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ บราเดอร์เอนก ไมเกิ้ล ซิสเตอร์เซลิน ไมเกิ้ล และซิสเตอร์สุพรรณี กิจเจริญ

 

  - พลมารีย์เยาวชน ซ. จุฑาภรณ์ แซ่เตีย

 

  - สรุป การไตร่ตรองบทบาทหน้าที่และชีวิตของพลมารีย์ เจนจิรา ประยูรรัตน์

 

กิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสประจำเดือนกุมภาพันธ์

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต วัดเซนต์จอห์น

 

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทองเลี้ยงอาหารเด็กศูนย์นักบุญอันนาฯ

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรต วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง

 

สัมมนาคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท2018

 

พิธีีอาชีแอส พลมารีย์ เขต4

 

ฟื้นฟูจิตใจหนึ่งวันในเทศกาลมหาพรตวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

 

บรรยากาศพิธีอาชีแอส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

บูธสัญจรนำพระงวาจาสู่ปวงชนวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

 

เข้าเงียบจิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซู"

 

คณะเทเรเซียนเข้าเงียบร่วมกัน

 

จิตภาวนาด้วยพระทัยพระเยซูเดือนสิงหาคม

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

 

ประชุมแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสเดือนสิงหาคม

 

นำพระวาจาสู่ปวงชนโอกาสฉลองวัดเซนต์หลุยส์

 

สัมมนา พลมารีย์"การแสวงหาวิญญาณฯ"

 

คณะอัศวินศีลมหาสนิท มาแสวงบุญ ฟื้นฟูจิตใจ ตามรอยมิชชันนารี350ปีมิสซังสยาม

 

กิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน โอกาสฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม