วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน ในโอกาสฉลองวัด ด้วยการเชิญชวนให้ผู้สนใจนำบัตรชุดพระวาจาไปอ่านที่บ้าน   เชิญชวนให้สัมผัสเนื้อหาของหนังสือบุตรสิราและนำไปอ่านส่วนตัวต่อไป และการสอนร้อยลูกประคำ