วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 เวลา 08.30-12.00น. พลมารีย์วัดนักบุญหลุยสมารี เปรสิเดียมราชินีแห่งสายประคำศักด์ิสิทธิ์ เข้าเงียบประจำปี มีคุณพ่อศุภศิลป สุขสุศิลป พ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลเพชร และสมาชิก พลมารีย์ 12ท่าน  สนับสนุน 8 ท่าน

เริ่มต้นด้วยบทเปิดประชุม สายประคำ โอวาทข้อคิด แนะนำจากคุณพ่อ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเฉพาะพลมารีย์ประจำการ มีการเฝ้าศีล เดินรูป 14 ภาค และแบ่งปันร่วมกัน

พลมารีย์ได้รับพระพร ใกล้ชิดแม่พระเป็นพิเศษ พระพรที่มีควรนำเผื่อแผ่ผู้อื่น ภารกิจแรกต้องมีสมาชิกเพิ่ม เพื่อช่วยออกไปทำงานแต่...จะหาสมาชิกเพิ่ม ได้อย่างไร...."( ข้อคิดจากจิตตาธิการเปรสิเดียม)....(rose with stem)(rose with stem)คู่มือ361"... พลมารียได้รับประโยชน์จากการเข้าเงียบ ควรเผยแผ่ให้ผู้อื่นเข้าใจ อย่างกว้างขวาง และที่ใดไม่เคยจัดกิจกรรม จงพยายามให้มี