ภาพ / บันทึกฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะพลมารีย์ จัดบูธกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน โอกาสฉลองวัดพระตรีเอกภาพ กิจกรรมประกอบไปด้วยแจกใบพระวาจาให้กับผู้มาร่วมฉลอง จากนั้นให้อ่านพระวาจา และคำที่ประทับใจ และก่อนเริ่มพิธีสมาชิกองค์กร นำสวดสายประคำจากนั้น คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ เป็นประธานพิธีอวยพรศีลมหาสนิท