วันพุธที่  24  กรกฎาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดอบรมเสริมความรู้หนังสือประกาศกอิสยาห์ ให้กับสมาชิกองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม 67 คน โดยคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์