วันเสาร์ที่  27 กรกฎาคม  2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนกฯ จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำ ที่วัดหลุยส์มารีฯ บางแค ในโอกาสฉลองวัด ขอขอบคุณคุณพ่อศุภศิลป์   สุขสุศิลป์ เจ้าอาวาสวัด ที่อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างดี