ภาพ / ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2018 /2562 แผนองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรมนำพระวาจาสู่ปวงชน ในงานชุมนุมยุวธรรมทูต ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน กิจกรรมมีการแจกพระวาจาให้กับเด็กๆ แบ่งปัน แจกหนังสือพระคัมภีร์ บุตรสิราฉบับพกพา เพื่อให้น้องๆได้อ่านพระวาจาส่วนตัวที่บ้าน และยังได้แจกพวงกุญแจให้กับเด็กๆด้วย