สมาชิกเปรสิเดียม Our Lady of Mercy ภาษาอังกฤษ วัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี เจ้าหน้าที่ 4 คน (นั่ง) สมาชิก 6 คน (ยืน) และลูกหลาน 2 คน