วันเสาร์ที่  7 กันยายน  ค.ศ 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดบู๊ธนำพระวาจาสู่ปวงชน  และสอนทำสายประคำที่ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน  เนื่องในโอกาสฉลองวัด มีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม ได้มีโอกาสพบเยาวชนต่างความเชื่อ รวมทั้งผู้อาวุโส พูดคุยกันเรื่องมาร่วมฉลองวัด