วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกับผู้ประสานงานพลมารีย์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการขยายงานพลมารีย์เยาวชน โอกาสนี้คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ จิตตาธิการพลมารีย์อาสนวิหารอัสสัมชัญ ได้มาเยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจด้วย