วัดพระกุมารเยซู กม 8 คุณพ่อสุรสิทธิ ชุ่มศรีพันธุ์ รณรงค์ ให้พลมารีย์ (สังกัดคูเรียเขต 1/1 กรุงเทพฯ) และสัตบุรุษร่วมใจกันสวดสายประคำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 มีสัตบุรุษ 153 คน มาร่วมสวดสายประคำ เปิดเดือนแม่พระหน้าถ้ำของวัด คุณพ่อสร้างแนวคิดจัดแต่งไฟสี 5 สี หน้าถ้ำแม่พระเสมือนคริสตชน 5 ทวีป ร่วมสวดภาวนาถวายแม่พระ