โอกาสเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ เดือนตุลาคม กิจกรรมสวดสายประคำตามบ้าน บริเวณวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  นำโดยคุณพ่อ เปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์  เจ้าอาวาส พร้อมคณะเซอร์บ้านหลุยส์โชเวย์ คณะพลมมารีย์  และสภาภิบาลวัด