วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 รงค์การสวดสายประคำตามบ้าน พลมารีย์เปรสิเดียม วัดนักบุญหลุยสมารี  โดยมีคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ร่วมสวดสายประคำด้วย