ภาพจากวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

วันที่ 1 ตุลาคม 2019 สวดแม่พระเดือนตุลาคมที่ชุมชนหมู่บ้านวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ที่บ้านคุณอัมพร พรุ่มดนตรี โดยมีคุณพ่อสุขุม กิจสงวน ร่วมสวดภาวนา