คาทอลิกไทยพร้อมเพียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เขต 2 วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ที่วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต พลมารีย์ เขต 2 เข้าร่วมงานคาทอลิกไทยพร้อมเพียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ เขต 2 โดยมีคุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เป็นผู้ตั้งศีลมหาสนิท พลมารีย์วัดต่างๆ ของวัดเขต 2 นำก่อสวดสายประคำทั้ง 4 สาย คุณพ่อวรวุฒิ  กิจสกุล อวยพรศีลมหาสนิท และจบด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อมาโนช สมสุข เป็นประธานมิสซา