วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง เขต 3 บรรดาองค์กรต่างๆ ในแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำ เขต 3 พิธีบูชาขอบพระคุณ แห่เทิดพระเกียรติแม่พระ มีโต๊ะเชิญชวนสมาชิกสนับสนุน สอนร้อยประคำ ทุกสิ่งเพื่อพระแม่มารีย์