วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมงานสวดสายประคำเขต 5 ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสวดสายประคำ ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์