วันอังคารที่ 22 มกราคม 2019 แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมคณะกรรมการแผนก ในเรื่องการเชิญวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับ 350 ปีมิสซังสยาม และการส่งเสริมให้ผู้นำพาสมาชิกไปรับความรู้เสริมศรัทธา ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ตลอดจนรณรงค์เสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตสู่ความศักดิ์สิทธิ์แก่สมาชิกองค์กร มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน ณ ห้องประชุม วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก