ในโอกาสเดือนตุลาคม 2019 / 2562 เดือนแม่พระลูกประคำ พลมารีย์คูเรียพระวิสุทธิวงส์ ร่วมสวดสายประคำกับคริสตชน-ชุมชนในตลาดคลอง12บ้านที่1และที่2