วันที่ 15  ตุลาคม ค.ศ 2019 สัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา   หนองจอก ร่วมสวดสายประคำร่วมกันที่บ้านพิมานวรกุล  มีคนมาร่วมประมาณ  60 คน โดยมีคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาส  และคุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุลร่วมภาวนาด้วย

ประมวลภาพ...