- - - - - - - - - - - - - เขต1- - - - - - - - - - - - -

เขต 1/1 กรุงเทพฯ

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

     วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2019 คุณพ่อเปโตร สุพจน์ ฤกษ์สุจริต เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ จิตตาธิการเปรสิเดียมแม่พระนิรมล นำสมาชิกพลมารีย์ และสัตบุรุษของวัดร่วมสวดสายประคำ ที่ห้องเสื้อบุปผาเว็ดดิ้ง ( ซ.บุปผา พิมเจริญ เหรัญญิกเปรสิเดียม..เจ้าของห้องเสื้อ) ถนนจักกะพาก สมุทรปราการ ผู้ร่วมสวดสายประคำ 30 ท่าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต 1/1 กรุงเทพฯ >>>>>>>>>>>>

     บ.ทวีป ซ.วรรณา เจ้าหน้าที่ของเปรสิเดียมมารดาพระศาสนจักร
ร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระเดือนตุลาคม 2019 ร่วมกับญาติพี่น้องที่บ้านบางนา รวม 20 ท่าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

<<<<<เขต3

วัดซางตาครู้สสวดตามบ้านเดือนตุลาคม 2019

วันที่ 14 ตุลาคม 2019 ที่บ้านคุณพิบูล สกุลทอง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต3
วัดซางตาครู้ส

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 ณ น้านคุณวีณพัชร สิงหทัต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต3 >>>

วัดหลุยสมารี บางแค

โดยมีคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ นำแม่พระอวยพรและสวดสายประคำบ้านคุณรัตนา เลิศภิรมย์ลักษณ์ ที่หมู่บ้านกานต์วดี พุทธมณฑลสาย3 
เมื่อเวลา11.30น. วันที่ 27 ตุลาคม 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต3>>>

วัดหลุยสมารี

สวดสายประคำบ้านสุดท้ายของ เวลา16.00น. ณบ้านคุณสุนทร ตั้งสุสุขจิตรที่หมู่บ้านเพชรเกษม2

เขต3

วัดนักบุญหลุยสมารี บางแค

อัญเชิญแม่พระอวยพรและสวดสายประคำ พร้อมเสกบ้านโรงงานใหม่ของคุณสุรีย์ ฉัตรบุรานนท์ที่เจริญนคร34/2 เวลา11.00น.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต3

วันที่ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 19.00น ที่ลานเอนกประสงค์ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร มีผู้ร่วมสวดสายประคำตามจุดประสงค์ มีผู้มาร่วมสวดภาวนาจำนวน 78 ท่าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต 4
วัดเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา

จำนวน 22 คน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต 4

สวดสายประคำ
บ้านเซซีลีอาสุชีรา เกตุภาพ
402 ถ.สุขประยูร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา 24000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต4
วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

วันที่ 27 ตุลาคม วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กทม. 19.30 น.
สัตบุรุษ และพลมารีย์ ประมาณ 50-60 ท่าน
ร่วมสวดสายประคำ ที่บ้านพิมานไรซ์ คลอง 14
นำโดย คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ และคุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต4
วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

วันที่ 28 ตุลาคม 2019 วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก กทม. 19.30 น.
สัตบุรุษ และพลมารีย์ ประมาณ 50 ท่าน ร่วมสวดสายประคำ ที่บ้านคุณพิมพ์มุก สิทธิพันธุ์ หมู่บ้านอนาวิลล์ ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง   นำโดย คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต4

วัดนักบุญเปาโล กลับใจ

วันที่ 27 ตุลาคม 2019 สวดสายประคำปิดเดือนแม่พระ ที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา นครนายก
 

คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ได้อวยพรสัตบุรุษ และพลมารีย์ทุกท่านที่ได้มาร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต5
วัดพระเยูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

ที่บ้านคุณวรวุฒิและคุณรัตนา
ซอยยอแซฟ มีคุณพ่อและบราเดอร์
คณะคามิลเลี่ยน และสามเณรจากสมาเณราลัยนักบุญยอแซฟ
และเพื่อนบ้านรวม109คน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต5

สวดบ้านคุณบรรทม ที่ม.วังมณี จำนวน 20 คน
นำโดยมาเซอร์แทเรสและกลุ่มแบ่งปันพระวาจาของวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เปรสิเดียมพระมารดาแห่งความเมตตานักบุญเปโตร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

วันที่ 24 ตุลาคม 2019  การสวดสายประคำที่วัดในโรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ ซอยหมอศรี  สามพราน เขต5 นำโดยคุณพ่อชัชวาล  ศุภลักษณ์ นักบวช ฆราวาสและคริสตชนใกล้เคียง รวม70 คน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต5
สวดสายประคำที่บ้านซิสเตอร์วัฒนา 
วัดนักบุญเปโตร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต 5

วันที่ 29 ตุลาคม 2019
สวดบ้านธิดารักษ์  
ในโรงเรียนมารีย์ อุปถ้มภ์
 มีซิสเตอร์ และเด็กๆที่อุปการะ รวมเพื่อนบ้านใกล้เคียง50คน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต6

ร้อยมาลัยประคำแม่พระวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน ชุมชนบ้านแดง/สีกุก

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

เขต6
วันที่ 24 ตุลาคม 2019 สวดสายประคำชุมชนตลาดเจ้าพรหม 2 บ้าน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยมีคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ ร่วมสวดภาวนาตามบ้าน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --