วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 พลมารีย์คูเรียเขต 3 ร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส แสวงบุญ ที่สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง  มีผู้ร่วมแสวงบุญจำนวน 37 คน คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร  เป็นวิทยากร นอกจากเนื้อหา 350  ปีมิสซังสยาม  คุณพ่อสอนให้ร้องเพลงและช่วงเทศน์ คุณพ่อนำเนื้อหามาบูรณาการโดยมีรกับการสวดลูกประคำช่วงเดือนตุลาคม ที่คุณพ่อชวลิตส่งทางไลน์ และตัวอย่างการเป็นธรรมทูตของแม่พระในทุหนทุกแห่งที่พระนางอยู่ท่ามกลาางผู้คนด้วยการเป็นประจักษ์พยานชีวิต