วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และผู้จัดการแผนกองค์กรคริตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และชุมนุมองค์กรคริสตชนฆราวาสเคารพศีลมหาสนิท เวลา 10.30น.

     เวลา 08.30-09.00 น. ตั้งศีลและนำเฝ้าศีลๆ โดยคณะพระเมตตา เทเรเซียน
     เวลา 09.00-09.30 น. นำเฝ้าศีลฯ โดยคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท เซอร์ร่า กูร์ซิลโล วินเซนเดอปอล
     เวลา 09.30-10.00 น. นำเฝ้าศีลๆ โดยคุณะพลมารีย์ แพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา
     เวลา 10.00 น. พิธีอวยพรศีลมหาสนิท

พิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระสังฆราช วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธาน