ประมวลภาพ : ภาพบางส่วน pagefacebook  บันทึกฉลองวัด

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน  ค.ศ 2019  แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์ ร่วมกับองค์กรแพร่ธรรม  จัดบู๊ธสัญจร  นำพระวาจาสู่ปวงชน สอนร้อยประคำ  การอ่านพระวาจาและสอนการสวดภาวนา การสวดสายประคำแก่คนต่างความเชื่อที่สนใจ เนื่องในโอกาสฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ มีคุณพ่อกิตติศักดิ์ กาญจนธานินทร์  เจ้าอาวาสให้การต้อนรับและเอื้ออำนวยสถานที่จัดกิจกรรม