ภาพ / ข่าว Khunsakorn Tipyarn

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 ประชุมเซนาตุสโดยมีคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ มาแมร์มีเรียม กิจเจริญ สำหรับครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งประธานและรองประธานคนใหม่คือซ.สุพรรณ ีกิจเจริญ ประธานพลมารีย์เซนาตุสคนใหม่ ณ ตึกวันทามารีย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์