วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 ค.ศ.1921-ค.ศ.2021 ก้าวสู่หนึ่งศตวรรษ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ กิจการแห่งรักและศรัทธาในพระมารดามารีย์ มิสซาบูชาขอบพระคุณพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูประธานในมิสซาร่วมด้วยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช คุณพ่อชวลิตกิจเจริญ พร้อมด้วยพระสงฆ์์มาแมร์มีเรียม กิจเจริญและซิสเตอร์ สุพรรณี กิจเจริญประธานเซนาตุสคนปัจจุบัน สมาชิกพลมารีย์มาร่วมจำนวนมาก