วันที่ 23 กันยายน  ค.ศ 2020 พลมารีย์เปรสิเดียมสันติเทวี ร่วมประชุมกับพลมารีเยาวชน โรงเรียนกุหลาบวิทยาวัดแม่พระลูุกประคำ (กาลหว่าร์)? อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ