วันเสาร์ที่  10  ตุลาคม  ค.ศ 2020 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท นำโดยคุณศุภรดา  เกาะสุวรรณ์ ประธานคณะอัศวินแห่งศีีลมหาสนิท  จัดประชุมคณะกรรมการร่วมดำเนินงานคณะ โดยมีภราดาหลุย์ ฉันทวโรดม  จิตตาธิการ  และภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อปรึกษาหารืองานวันประชุมใหญ่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน  ค.ศ 2020 ที่ห้องประชุม  ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ  บางรัก เพื่อรายงานการดำเนินงานของสมาชิกอัศวินฯ แต่ละกลุ่มวัด และเสนองานใหม่ในปีถัดไป