วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2020 ประชุมจิตตาธิการพลมารีย์เยาวชนคูเรียมารีย์สมภพ นำโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร พร้อมด้วยคุณพ่อณรงค์ รวมอร่าม คุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ และคณะมาเซอร์ ณ บ้านผู้หว่าน

ภาพเพิ่มเติม...