ภาพ / ข่าว : คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2021/2564 พิธีรับเข็มสมาชิกอัศวินแห่งศีลมหาสนิท The Knights of the Blessed Sacrament (K.B.S.) วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สมาชิกใหม่ ได้แก่ มารีอา กันทะนีย์  ตาคุโดยคุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณครูสุพรรณี บุญยะรัตน์ ประธานคณะอัศวินศีลมหาสนิทวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค