แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพลาพล ลิ้มสุธาโภชน์ ผู้จัดการแผนก ได้ดำเนินงานผ่านทางการประชุมออนไลน์ รวมไปถึงการให้กำลังใจ การแบ่งปันการทำงานในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านทาง Appication Line เป็นประจำทุกๆ สัปดาห์ ถึงแม้การดำเนินงานจะไม่สามารถลงพื้นที่ในบางจุดได้

กิจกรรมที่สามารถทำได้ในช่วงนี้

- การแบ่งปันพระวาจา
-การอ่านพระวาจาร่วมกัน
-การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
-การจัดทำพระวาจาเป็นรูปภาพลงเพจเฟสบุ๊ค และLine
-การสวดภาวนาเพื่อขอให้สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย

โดยการแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้ ยังต่อยอดมายังโครงการที่ 2 คือกิจกรรม เสริมกำลังใจ รวมกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต “กุล่มไลน์เสริมกำลังใจ” อีกด้วย