เว็บไซต์พลมารีย์ https://www.legionofmary-thai.com/

ฉลองครบ 100 ปี คณะพลมารีย์
 

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2021 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลองครบ 100 ปี คณะพลมารีย์ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธี  ร่วมกับคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ประธานเซนาตุส คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร พร้อมด้วยพระสงฆ์ และผู้แทนสมาชิกพลมารีย์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ